OSLOBOĐENJE,

13.11.2015

Sud je u obzir uzeo i najave resornog ministra o poništavanju diploma magistrima i podnošenju krivičnih prijava, čime bi nastupile nesagledive posljedice, dio je obrazloženja

STOPIRANA ODLUKA INSPEKCIJE

Autori: J.M.

Vijeće Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u čijem su sastavu bili predsjednik Suda Mirsad Ćeman, te potpredsjednici Mato Tadić iZlatko M. Knežević, donijelo je 10. novembra odluku o privremenoj mjeri, po apelaciji Fakulteta političkih naukaUniverziteta u Sarajevu. Interesi studenata Tako je Sud donio odluku o prihvatanju privremene mjere, kojom se usvaja zahtjevFPNa i odgađa rješenje Inspektorata rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i obrazovanja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Sar .....