Pretražite arhiv historijske štampe
1850-1878
1879-1913
1914-1918
1919-1940
1919-1940
1941-1945
1946-1989

U fokusuO Arhivi historijske štampe

Pretražive digitalizirane verzije historijske štampe u BiH dio su Projekta zaštite i arhiviranja kulturno-historijskog blaga BiH bh. štampe 1866-2016, koji Mediacentar provodi uz podršku Ministarstva kulture i sporta FBiH. Arhiv sadrži neke od najranijih časopisa i novina u BiH, a cilj projekta je da do 2016., kada se obilježava 150 godina od pojave štamparskog stroja u Bosni i Hercegovini, sve domaće publikacije od arhivskog značaja budu digitalizirane i dostupne javnosti.