OSLOBOĐENJE,

03.10.2015

NOVOJ ŠKOLI U HADŽIĆIMA 200.000 MARAKA

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KSa doznačit će naredne sedmice 200.000 KM Općini Hadžići za nabavku nastavnih pomagala i neophodne opreme u novoizgrađenoj osnovnoj školi u Hadžićima. To je najavio resorni ministar Elvir Kazazović koji je sa pomoćnicima jučer obišao školu. Sredstva su obezbijeđena sa razdjela Ministarstva, pozicije nabavka opreme iz budžeta za tekuću godinu. U skladu s propisanim procedurama, uskoro će Općini biti doznačeno još 100.000 KM neophodnih da se nabavi kompl .....