OSLOBOĐENJE,

27.07.2015

Vrlo je važna rana intervencija, odnosno uključenje djeteta u program već od druge godine, kaže Lindsay Svakom djetetu treba dati ista prava i omogućiti da ih ostvare na isti način, kaže ministar Kazazović

JAČANJE I PROMOVISANJE OBRAZOVANJA DJECE SA I BEZ POTEŠKOĆA U RAZVOJU

Autori: E.ZOLJ-BALENOVIĆ

Nakon pet godina rada, vrhunskih rezultata, izuzetnih uspjeha koje su postigli u radu sa djecom s poteškoćama, Nevladina organizacija EDUS je dobila partnerau namjeri da svakom djetetu pruže ista prava. Naime, 2010. godine EDUS je osnovan kako bi se roditeljima djece s poteškoćama u razvoju pokazalo da njihova djeca itekako mogu učiti, raditi i biti korisni članovi našeg društva. Roditelji djece sa poteškoćama u razvoju, iako im zakon garantuje osnovno i srednje obrazovanje, kao i tipičnoj djec .....