INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

DNEVNI AVAZ,

18.03.2007

Ovo zavidovicko preduzece prodaju ocekuje sa blokiranim racunima

Kako privatizirati „Krivaju“

Autori: AR.M.

U IP „Krivaja“ Zavidovici u petak je boravio ekspertni tim kojeg je imenovalo resorno federalno ministarstvo. Tom prilikom predstavljena su tri moguca rješenja kad je u pitanju privatizacija ove kompanije. Prema ekspertnom timu, jedna od opcija je formiranje „joint-ventur“ preduzeca, izmedu stranog ili domaceg partnera i države. Druga varijanta je da se preduzece podijeli na manje cjeline koje bi bile zasebno privatizirane, a prema trecem modelu, ukoliko bi se pojavio ozbiljan kupac, bilo bi m .....