E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

JAČANJE I PROMOVISANJE OBRAZOVANJA DJECE SA I BEZ POTEŠKOĆA U RAZVOJU