1996 - Aktuelni period

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Pregled fokusa

Izvor:Oslobođenje, 07.12.2010., Autor: Ml.D.

Treći decembar je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i obilježava se u cijelom svijetu. Kako omogućiti ovim osobama pristup u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima, što uključuje područja prijevoza, zapošljavanja i obrazovanja, kao i društvenog i političkog učešća? Tekst iz 2010. pod naslovom “Oduzeta su nam brojna prava govori o nastojanju grada Zenice da poboljša uslove života ovim osobama. “Posebno je istaknuta nebriga Općine Zenica, koja već dvije godine u budžetu najviše štedi na socijalnim izdvajanjima. Ta sredstva su smanjena čak 90 posto.”

„Oslobođenje“ je dnevna novina sa najdužom tradicijom u Bosni i Hercegovini. Štampa se od 30. avgusta 1943. godine sve do danas. Digitalna baza Infobiro posjeduje kompletne brojeve „Oslobođenja“ od 2004. do danas i dio ratne arhive od oktobra 1994.  do decembra 1995. godine. Arhiva Infobiro-a je pretraživa i dostupna pretplatnicima arhiva, a reistrovati se možete ovdje.

Kolekcije

1990 - 1995: Rat u BiH / Rat u ex-Jugoslaviji

1996 - Aktuelni period