OSLOBOĐENJE,

06.11.2015

Ako su polaznici magistarskog studija u narednoj godini slušali isti program samo po manjoj cijeni, retroaktivna odluka Vlade bi riješila naše probleme, kažu magistri

NE ZANIMA NAS NOVAC, VEĆ STEČENO ZVANJE

Autori: J.MILANOVIĆ

Nakon što je Kantonalni sud u Sarajevu razmotrio zahtjev za vanredno preispitivanje svoje presude iz maja 2014, koje mu je naloženo odlukom Vrhovnog suda FBiH, te ponovo odbio zahtjeve Fakulteta poMčkih nauka UNSA, 50 magistranata FPNa koji su jednogodišnji program upisali JOŠ2009. pisalisuVladiKSa. Vlada šuti U obrazloženju posljednje presude, navedeno je kako je FPN postupio suprotno odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Pravilnika o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih .....