DANI,

16.10.2015

Profesorica privatnog SSST Univerziteta u Sarajevu, koja je 42 godine vodila studente na fakultetu javnog univerziteta, za Dane otvoreno govori o stanju u visokom obrazovanju i precizno objašnjava zašto bi ga na skali od jedan do deset ocijenila neprolaznom četvorkom

Oborila bih visoko obrazovanje!

Autori: ELMINA MUHIĆ

DANI: Iza Vas je dugi profesorski staž: kako Vi vidite realno stanje u visokom obrazovanju danas? Koliko je ono kvalitetno? TANOVIĆ: Danas je visoko obrazovanje u lošem stanju. Visoko obrazovanje danas nije kvalitetno. Na skali od 1 do 10 moja ocjena je 4, dakle nema prolaz. DANI: Kakav je danas sistem visokog obrazovanja u BiH? TANOVIĆ: Veoma heterogen. Imamo 47 visokoškolskih organizacija, one su veoma različite po svom kvalitetu. I ne samo to: često u okviru istog univerziteta imate jako nekv .....