OSLOBOĐENJE,

14.10.2015

Magistri ili čak doktoranti čekaju povrat novca, tačnije 3,5 miliona KM, te degradiranje na mjestima koja su dobili zahvaljujući ništavnim diplomama

PONIŠTAVANJE DIPLOMA ZA 626 STUDENATA FPN-a

Autori: E.GODINJAK

Diplome studenata koji su upisali jednogodišnji program na Fakultetu poMčkrh nauka u Sarajevu, a kojih je ukupno bilo 626 i zvanično su ništavne! Kantonalni sud u Sarajevu donio je presudu kojom je odbijena žalba Fakulteta poMčkih nauka Univerziteta u Sarajevu na rješenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo od 7. oktobra 2010. Prevedeno na jezik razumljiv i onima koji nisu pravnici, Fakultet je dužan poništiti izdate diplome, a novac studentimavratiti. Proceduralni propust .....