OSLOBOĐENJE,

11.10.2015

Od 49 licenciranih ustanova u BiH, njih 17 je završilo proceduru i upisano u državni registar, a 11 je u procesu • Potrebno regulisati i pojednostaviti pitanje nostrifikacije, posebno diploma stečenih u inostranstvu

ŠKOLUJEMO KADAR ZA BIROE

Autori: ANJA GRABOVAC

Osnovna ideja bolonjskog procesa jeste mobilnost studenata. Kako se može reći da je neki fakultet ili univerzitet implementirao Bolonju ako u BiH nemamo gotovo ni jedan javni fakultet koji ima profesore koji drže nastavu na nekom stranom jeziku, nemamo stranih studenata koji dolaze studirat u BiH, a istovremeno se našim studentima koji upišu fakultet u BiH, odu na razmjenu studenata u inostranstvo ne priznaju ispid koje tamo polože pa se vrate nastaviti studij u BiH? Pored mobilnosti studenata, .....