DNEVNI AVAZ,

27.09.2015

Meni je neshvatljivo da sve evropske zemlje priznaju bosanski jezik, a da jedan dio BiH ne priznaje vlastiti jezik jednog naroda

Moramo promijeniti nastavne planove

Autori: AMINA NUHANOVIĆ

Federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović u intervjuuza “Dnev ni avaz” osvrnula se na opće stanje u obrazovnom sistemu, o problemima s udžbeni cima za osnovno i srednje obrazovanje te o kršenju prava djece bošnjačke nacionalnosti u RS zbog ukidanja nacionalne grupe predmetai osporavanju bosanskog jezika, kao i o tome šta nadležna ministarstva strateški mogu uraditi na poboljšanju obrazovanja u BiH. Prava djeteta Školska godina počela je 1. septembra. Iako je prošlo 15 dana, neko .....