DNEVNI AVAZ,

24.12.2011

Što više fakulteta, univerziteta i studenata to manje naučnih instituta i naučnika, najbolji je pokazatelj potpunog zaostajanja razvoja nauke i obrazovanja u našoj zemlji

Mladima zatvaramo vrata svijeta

Autori: MUHAMED FILIPOVIĆ

Već i površan pogled na aktuelno stanje u obrazovanju i nauci, a posebno u visokom obrazovanju i stanju naučnih institucija u Bosni i Hercegovini, pokazuje da se radi o teškoj i alarmantnoj situaciji u toj cijeloj oblasti. Događa se da na oči cijelog društva i njegovih najodgovornijih državnih i političkih institucija propadaju najznačajnije ustanove koje su u zemlji postojale i da ih zamjenjuju pseudonaučne tvorevine i poduhvati. Lažni napredak Čak i jednostavno poređ enje sadašnjeg stanja s on .....