DNEVNI AVAZ,

18.06.2015

Promovirano novih 15 doktora nauka

Autori: E.B.

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu jučer je promovirano novih 15 doktora nauka, koji su bili magistri lingvističkih, književnohistorijskih, islamskih, sigurnosnih, tehničkih, medicinskih nauka te iz oblasti sporta i tjelesnog odgoja. Priznanje o zvanju doktora nauka dobili su: Bernisa Puriš, Zehra Alispahić, Elvir Duranović, Nedim Begović, Ferid Dautović,Arben Maliqi, Blerim Sylejmani, Seniha Karić, Emir Buza,Enes Saletović, Selma Šabanagić-Hajrić, Amel Hadžimehmeda gić, Senad Šeči .....