OSLOBOĐENJE,

08.02.2015

Konkurs otvoren do 31. marta. Trenutno na FPNu nastavu sluša ll studenata iz zemalja regiona i EU, kaže prof. Abazović

Boravak na 45 evropskih univerziteta

Autori: S.V.

Univerzitetu Sarajevu je ostvario pravo učešća u partnerstvima koja su odobrena za školsku 2015/2016. u programu Erasmus Mundus Evropske komisije. Studentima predbolonjskog sistema studija, kao i onima iz sva tri ostala ciklusa (bolonjski, master i doktorski studij), nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Sarajevu time je omogućen studijski i stručni boravak na 45 univerziteta zemalja članica Evropske unije. Zastupljene sve oblasti Svi fakulteti i akademije Univerziteta u Sarajevu, njihovi st .....