NEZAVISNE NOVINE,

09.12.2014

Cilj: Osnovni cilj jeste poboljšanje rada i škola i direktora i ukupne organizacije, kaže Damjanović

Direktorima "mršava" trojka

Autori: BOJANA VASIĆ

Generalna ocjena rada direktora osnovnih i srednjih škola u RS na posljednjem ocjenjivanju bila je dobar, odnosno trojka, izjavio je Predrag Damjanović, direktor Republičkog padagoškog zavoda. On je naveo da je posljednje ocjenjivanje radeno na osnovu upimika koje su ispunjavali zaposleni u školama. "U upitniku rad direktora mogao je biti ocijenjen ocjenama zadovoljava, dobar, ističe se i naročito se ističe. Većina direktora je dobila ocjenu dobar", kazao je Damjanović. On je kazao da će novo o .....