OSLOBOĐENJE,

28.11.2014

Na putu naših evropskih integracija uprava je, ustvari, domen koji će podnijeti najveći teret reformskih procesa, kaže Avdispahić

OBRAZOVATI KVALITETNE KADROVE ZA BUDUĆNOST

Autori: E.Z.B.

U Vogošći je jučer otvorena nova zgrada Fakulteta za upravu, pridružene članiceUniverziteta u Sarajevu. Fakultet je osnovan 2005, a četiri godine poslije postao članica Univerziteta u Sarajevu. U ovoj akademskoj godiniupisana je deveta generacija studenata prvog ciklusa i četvrta generacija drugog ciklusa. Pridružena članica Muharem Avdispahić, rektor Univerziteta u Sarajevu, istakao je kako je Sarajevski univerzitet prisutan u svakom kutku BiH, ali fizički prisutan je u Općini Vogošća od 1977. .....