OSLOBOĐENJE,

27.11.2014

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Microsoft BiH u misiji reforme obrazovanja

OSAM ŠKOLA DOBILO PO PET TABLET RAČUNARA

Autori: E.Z.B.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KSa podržalo je projekt koji za cilj ima učenicima u sarajevskim školama pružiti ono što imaju sve razvijene zemlje svijeta. Projekt Škola budućnosti realizovan je u saradnji sa Microsoftom BiH, a u njemu će učestvovati osam škola za koje je Microsoft donirao po pet tabletračunara. Kreativne učionice Ovo je pokušaj Ministarstva da u obrazovnom sistemu koji je napravljen nekada davno za industrijsku eru i za eru konzervativizma otvori put inovacijama, kr .....