DNEVNI AVAZ,

15.11.2014

Ni do danas, a provedba „Bolonje“ počela je još 2007. godine, nisu definirana zanimanja

Studenti ne znaju ni šta će im biti zanimanje

Autori: E.DUVNJAK-ŠALAKA

Reforma visokog obrazovanja u BiH, tačnije Bolonjski proces, trebao je doprinijeti uključivanju bh. institucija u evropsko akademsko područje visokog obrazovanja. Umjesto toga, studenti su i dalje degradirani, a mnogi čak ni pred kraj ško lovanja ne znaju koje im zanimanje nose tri godine fakulteta. Bolonjski proces, primjera radi na Univerzitetu u Sarajevu, uopće nije implementiran na način na koji je trebao biti urađen. Jesu određene komponente koje su u korist profesora i ostalog kadra. Što .....