INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

05.10.2014

BiH je jedna od rijetkih zemalja u Evropi koja ima zaokružen sistem izgradnje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

Investirano 200 miliona KM

Autori: J.SA.

Proizvođači energije iz obnovljivih izvora u Federaciji BiH uskoro će potpisati ugovore o isporuci proizvedene energije sa novoformiranim Operaterom za obnovljive izvore i efikasnu kogeneraciju. Do sada su proizvođači ugovore potpisivali direktno sa elektroprivredama, ali nakon usvajanja nove regulative iz ove oblasti, Vlada FBiH je donijela uredbu o osnivanju Operatera. Predsjednik Asocijacije proizvođača energije obnovljivih resursa BiH (APEOR) Emir Avdić je kazao kako su cijene, nakon formira .....