DANI,

05.09.2014

Bh. obrazovni sistem vrvi od problema. Jedan od ključnih su nacionalne grupe predmeta koji segregaciju utemeljuju kao dio obrazovnog sistema. No, i uskraćivanje prava na nacionalnu grupu predmeta u bh. kontekstu jeste čin diskriminacije. Tome najbolje svjedoče prazne klupe povratničke djece u Vrbanjcima i Konjević Polju

Nacionalna geografija na bh. način

Autori: AMILA KAHROVIĆ-POSAVLJAK

Problemi bh. obrazovanja su po mnogo čemu jedinstveni u svijetu. Neopremljenost obrazovnih institucija, manjak kvalificiranog kadra, zapošljavanje po “šteli” i bauk inkluzije samo su ilustrativan primjer katastrofe bh. obrazovnog sistema. No, postoji jedna stvar po kojoj je BiH neprevaziđena – segregacija protiv koje se niko ne bori. Naprotiv. Segregacija u školstvu je bh. političkim elitama najbolji način da zadrže ratom stečene pozicije i privilegije. Glavnu ulogu u toj segregaciji igraju famo .....