INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

03.01.2008

Iza nas je i sada, kao i za svih ovih ratnih i poratnih godina do sada, samo još jedna godina bez pozitivnog sadržaja

Šta je iza nas (I dio)

Autori: MUHAMED FILIPOVIĆ

Stari je obicaj da se za svaku novu kalendarsku godinu, zapravo za ispracaj stare godine, prave bilansi proteklih godinu dana i da se na temelju njih prognoziraju prilike i predvidaju izgledi u sljedecoj godini. Ako je to dio rituala identifikacije stanja i prognoze buducih tokova razvoja javnih interesa, a jeste, upravo to takve pokušaje cini u dobroj mjeri izlišnim i prigodnim. U našim prilikama, štaviše, taj obicaj je postao besmislen. Besmislenim ga cini cinjenica da kod nas, u uvjetima u ko .....