INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

DNEVNI AVAZ,

27.09.2007

Jedini cilj nam je dovesti preduzeće do privatizacije

Autori: AR.M.

Nadzorni odbor preduzeca IP „Krivaja“ odbacio tvrdnje bivšeg direktora Jusufa Cahtarevica o razlozima prihvatanja njegove ostavke i smjene još cetiri izvršna direktora. Nadzorni odbor nakon sagledavanja kompletne situacije procijenio je da smijenjeni menadžment nije izvršavao u cijelosti strateške zadatke za ocuvanje proizvodnje i dugo ocekivanu privatizaciju. Uocene su i nezakonitosti u radu pojedinih clanova menadžmenta, pri cemu se u prvom redu misli na nepoštivanje Zakona o javnim nabavka .....