DNEVNI AVAZ,

29.12.2006

Najveci teret u brizi za duševne bolesnike snose porodice

Na mjesto u ustanovi čeka se i po nekoliko godina

Autori: AR.M.

Podaci govore da je na podrucju opcine Zavidovici sve više osoba s duševnim bolestima koje su takve prirode da zahtijevaju stalni nadzor medicinskog osoblja u specijaliziranim ustanovama. Prema procjenama Centra za socijalni rad, trenutno postoji velika potreba za zbrinjavanje osam teških duševnih bolesnika. Centar pokušava na sve nacine za njih pronaci smještaj u nekoj od ustanova na podrucju Federacije BiH. Za ovih osam osoba proveli smo postupak oduzimanja poslovne sposobnosti, u potpunosti .....