E-mail kratku poruku osobi koja bi bila zainteresovana da pogleda tekst.

Samo osam posto radno sposobnog stanovništva u RS-u ima završenu višu ili visoku školu